Lịch học IELTS tại trường Anh ngữ WE Academy

Lịch học IELTS tại trường Anh ngữ WE Academy

Năm 2018, trường Anh ngữ WE Academy mở rộng khóa học IELTS chất lượng cao dành cho các học viên Việt Nam. Dưới đây là lịch học để học viên có thể nắm được, chủ động trong việc lựa chọn khóa học và chương trình học tập. Pre – IELTS (Khóa học tiền IELTS) 7 […]