Lớp học miễn phí suốt tuần với giáo viên Philippines

Lớp học miễn phí suốt tuần với giáo viên Philippines

Nhằm hỗ trợ cho học sinh Việt Nam làm quen với giáo viên Philippines cũng như các phương pháp đào tạo tiên tiến trên thế giới mà học sinh sẽ được học ở BECI. ALS triển khai chương trình LỚP HỌC MIỄN PHÍ vào buổi tối mỗi ngày. Học sinh có thể đến và trải […]