Học bổng trường Anh ngữ QQEnglish

Chương trình Học bổng hỗ trợ từ trường Anh ngữ QQ English – Cập nhật thường xuyên

Học bổng trường Anh ngữ QQ English tháng 09 năm 2018

Nội dung học bổng:

Đăng ký: từ 4 tuần TẶNG phí đăng ký

Học 4 tuần: Miễn phí phí đăng ký $100

Học 8 tuần: Miễn phí 1 tuần + miễn phí phí đăng ký

Học 12 tuần: Tặng $200 + phí đăng ký $100 + 1 tuần  học phí

Điều kiện nhận học bổng:

Học bổng áp dụng cho các khóa học Standard ESL, Light ESL, IELTS.

Thời gian nhập học:

1/9/2018 – 30/12/2018

Gia hạn không áp dụng học bổng này.

Học bổng trường Anh ngữ QQEnglish
Bình chọn bài viết

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *