Trang chủ / Cảm nhận học viên

Cảm nhận học viên

70 tuổi vẫn sang Philippines học tiếng Anh

Ông Masa tiếng Anh Philippines trường AJ

Cảm nhận của Mr. Masa sau 01 tháng học tại A&J E-eduDc Baguio. “Bài viết được dịch lại bởi Finn Huynh (quản lý người Việt) từ trang: http://blog.livedoor.jp/aj_japan_baguio/archives/23689551.html” Xin chào, đây là Naru – quản lý học viên người Nhật. Sau đây là buổi nói chuyện với Mr. Masa, ông …

Chi tiết