Học bổng trường Anh ngữ WE Academy

Học bổng trường Anh ngữ WE Academy

Học bổng trường Anh ngữ WE Academy tháng 09 năm 2018

12 tuần – Free phí đăng ký 120$
16 tuần – Free phí đăng ký 120$ + ACR (3000 pesos)
20 tuần – Free phí đăng ký 120$ + SSP (6500 pesos)
24 tuần – Free phí đăng ký 120$ + ACR + SSP
Thời gian áp dụng: 01/09/2018 – 31/12/2018

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Có thể bạn quan tâm

Học bổng trường Anh ngữ CG

ContentsHọc bổng trường Anh ngữ WE Academy tháng 09 năm 2018 Học bổng trường Anh ngữ CG 2019 Điều kiện áp dụng (cho hai cơ

Học bổng trường Anh ngữ EG

Học bổng trường Anh ngữ EG

ContentsHọc bổng trường Anh ngữ WE Academy tháng 09 năm 2018 Học bổng trường Anh ngữ EG 2019 Đồng thời gửi đến một số thông

Học bổng trường Anh ngữ CDU

ContentsHọc bổng trường Anh ngữ WE Academy tháng 09 năm 2018 PROMOTION 2019  Chương trình Ưu đãi dành riêng cho học viên Việt Nam

Học bổng trường Anh ngữ MK

ContentsHọc bổng trường Anh ngữ WE Academy tháng 09 năm 2018 MK Education trân trọng gửi đến quý đối tác chương trình Ưu đãi học

Học bổng trường Anh ngữ A&J (AJ) Baguio Philipines

Học bổng trường Anh ngữ A&J

ContentsHọc bổng trường Anh ngữ WE Academy tháng 09 năm 2018 Trường A&J đã có những thay đổi trong chính sách khuyến mại, học bổng

Học bổng trường Anh ngữ OMGE

Học bổng trường Anh ngữ OMGE

ContentsHọc bổng trường Anh ngữ WE Academy tháng 09 năm 2018 1. Các khóa học  ESL4/ Absolute beginner/ Power speaking/ Suvival English: chỉ còn 990$/ 4 tuần/

Liên hệ