Quy trình tư vấn học tập tại trường Anh ngữ OMGE

Quy trình tư vấn học tập tại trường Anh ngữ OMGE
Việc Tư Vấn Học Tập Của Học Viện OMGE Đối Với Học Viên “Buddy System”.
OMGE GLOBAL LANGUAGE ACADEMY “Buddy System” được thành lập để giải quyết những vấn đề của học tập học viên, và giúp đỡ hướng dẫn học viên đạt thành học tập tích tốt hơn. Mỗi học viên sẽ có một giáo viên chủ nhiệm, người sẽ chăm sóc các nhu cầu học tập và theo giám sát quá trình học tập của học viên. Giáo viên chủ nhiệm có nhiệm vụ tập trung vào việc hoàn thành mục tiêu của học viên trong suôt quá trình học tập tại trường.

Quy trình tư vấn học tập tại trường Anh ngữ OMGE

Sẽ có chương trình Buddy Counselling là một buổi họp diễn ra mỗi tuần, để ghi lại, báo cáo và giải quyết các mối quan tâm của học viên. Chương trình sẽ cho phép học viên cải thiện các vấn đề khó khăn đang diễn ra.
Buổi họp sẽ diễn ra vào thứ Sáu của tuần với 10 phút trong lớp học 1:1 với giáo viên chủ nhiện. Những mối quan tâm nêu ra sẽ hoàn toàn bảo mật tuyệt đối và tất cả thông tin chỉ được biết bởi những quản lý học viện và sẽ không có học viên hay giáo viên nào khác biết.
Những buổi họp sẽ được ghi lại bởi giáo viên chủ nhiệm thông qua việc tư vấn, trao đổi vào cuối thời gian học của học viên, và tài liệu này cũng có thể dùng để đánh giá những giáo viên phụ trách các môn học của học viên.
Trong trường hợp có các câu hỏi và mối  quan tâm nào, vui lòng liên hệ với chúng tôi bất cứ lúc nào.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Có thể bạn quan tâm
Visa du lịch Philippines

Visa du lịch Philippines

Philippines là đất nước có rất nhiều cảnh đẹp và hoang sơ, con người thân thiện. Đặc biệt, chi phí du lịch Philippines lại khá

Liên hệ