Monthly Archives: Tháng Tám 2018

Tôi sẽ rất nhớ A&J Academy

Tôi sẽ rất nhớ A&J Academy

Chào các bạn, mình tên là Trí. Mình sinh sống, học tập và làm việc tại thành phố Hồ Chí Mình. Có rất nhiều lý do, nhưng lý do đầu tiên mà mình muốn học tiếng Anh là vì chính bản thân mình. Khi mình bắt đầu làm việc cho …

Chi tiết »

K-12 – Hệ thống giáo dục mới tại Philippines

K-12 - Hệ thống giáo dục mới tại Philippines

Trước đây, hệ thống giáo dục phổ của Philippines chỉ có 10 năm. Từ năm 2016, Philippines áp dụng chương trình giáo dục 12 năm, và gọi là K-12. K-12 là gì K đến 12 ( gọi là K-12) là một hệ thống giáo dục thuộc Bộ Giáo dục nhằm …

Chi tiết »