Học bổng trường Anh ngữ CG 2019

Điều kiện áp dụng (cho hai cơ sở SPARTA VÀ BANILAD)

1. Thời gian nộp đơn đăng ký nhập học: 01/03/2019 ~ 30/04/2019

2. Không giới hạn ngày đến trường nhập học (tức thời gian bắt đầu khóa học)

3. Áp dụng đối với tất các các khóa học đăng ký từ 4 tuần trở lên

-Với đăng ký 4 tuần -> Cộng ưu đãi $100

-Với đăng ký 8 tuần -> Cộng ưu đãi $200

-Với đăng ký 12 tuần -> Cộng ưu đãi $300+ Học bổng $50

-Với đăng ký 16 tuần -> Cộng ưu đãi $400+ Học bổng $100

-Với đăng ký 20 tuần -> Cộng ưu đãi $500+ Học bổng $150

-Với đăng ký 24 tuần -> Cộng ưu đãi $600+ Học bổng $200

*** Lưu ý: Học bổng từ 12 tuần trở lên đã được tính từ Price List của CG.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *