Học bổng trường Anh ngữ WE Academy

Học bổng trường Anh ngữ WE Academy

Học bổng trường Anh ngữ WE Academy tháng 09 năm 2018

12 tuần – Free phí đăng ký 120$
16 tuần – Free phí đăng ký 120$ + ACR (3000 pesos)
20 tuần – Free phí đăng ký 120$ + SSP (6500 pesos)
24 tuần – Free phí đăng ký 120$ + ACR + SSP
Thời gian áp dụng: 01/09/2018 – 31/12/2018

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *