Trường A&J đã có những thay đổi trong chính sách khuyến mại, học bổng áp dụng trong năm 2019 như sau: 

1. Thời gian áp dụng: 1/1/2019 – 31/3/2019.2.

Các gói khuyến mãi: – Khuyến mãi 210$/4 tuần (Dành cho học viên đăng ký 4 tuần).- Khuyến mãi 250$/4 tuần (Dành cho học viên đăng ký từ 8 tuần trở lên.)- Học bổng 300$/4 tuần (Dành cho học viên đăng ký từ 8 tuần trở lên)

* Đối với học bổng: Học viên phải viết cảm nhận 2 tuần/ lần (Trước kia 1 tuần/ 1 lần) 

Học bổng trường Anh ngữ AJ
5 (100%) 3 bình chọns

Leave a Comment