Chương trình Học bổng hỗ trợ học viên Việt Nam từ Học viện Anh ngữ FELLA!

Học bổng trường Anh ngữ FELLA

Học bổng trường Anh ngữ FELLA

Nội dung học bổng:

  • Đăng ký 04 tuần: Giảm $100
  • Đăng ký 06 tuần: Giảm $150
  • Đăng ký 08 tuần: Giảm $200
  • Đăng ký 10 tuần: Giảm $250
  • Đăng ký 24 tuần: Giảm $800!

Thời gian:

Áp dụng hết năm 2018 cho đến khi có thông báo mới nhất.

 

Học bổng trường Anh ngữ FELLA
4.5 (90%) 4 bình chọns

Leave a Comment