Chương trình học bổng mới nhất từ trường Anh ngữ IMS.

Nội dung Học bổng như sau:

– Học sinh đăng ký 8 tuần trở lên được tặng 1 tuần học phí.
– Học sinh đăng ký 12 tuần trở lên được tặng 2 tuần học phí.

Thời gian:

– Đăng ký nhập từ tháng 08/2018

Học bổng trường Anh ngữ IMS
Bình chọn bài viết

Leave a Comment