Học bổng trường Anh ngữ OKEA tháng 01/2019

OKEA Promotion 2019-1

* 4week: Free pick-up + SSP + 6Books

* 7weeks: + 1weeks + Free pick-up + SSP + Lakawon Trip

* 10weeks: + 2weeks + Free pick-up + SSP + Lakawon Trip

 

Học bổng trường Anh ngữ OKEA mới nhất

Ưu đãi áp dụng cho thời gian nhập học từ 1/7/2018 đến hết 29/10/2018:

+ Đăng ký 4 tuần -> 7 tuần được giảm học phí 1 tuần

+ Đăng ký 8 tuần -> 11 tuần được giảm học phí 2 tuần + 100 USD phí đăng ký

+ Đăng ký 12 tuần -> 24 tuần được giảm học phí 3 tuần + 100 USD phí đăng ký

*Note:

– Không áp dụng chương trình ưu đãi với các khóa học đảm bảo IELTS, TOEIC và TOEFL

– Học viên khi đăng ký các khóa đảm bảo IELTS, TOEIC và TOEFL được miễn phí đăng kí 100 USD

Học bổng trường Anh ngữ OKEA
Học bổng trường Anh ngữ OKEA

* Ưu đãi áp dụng từ 1/3/2018 đến hết 31/5/2018:

+ Đăng ký 4 tuần -> miễn phí pick up + 40 USD

+ Đăng ký 6 tuần/ 8 tuần -> miễn phí pick up + 80 USD  + 100 USD phí đăng ký

+ Đăng ký 12 tuần -> miễn phí pick up + 80 USD  + SSP + 100 USD phí đăng ký

*Note: 

– Học viên đăng ký thời gian trên 12 tuần vui lòng liên hệ để được tư vấn chi tiết

– Không áp dụng chương trình ưu đãi với các khóa học đảm bảo IELTS, TOEIC và TOEFL

* Ưu đãi áp dụng từ 1/7/2018 đến hết 29/10/2018: 

+ Đăng ký 4 tuần -> 7 tuần được giảm học phí 1 tuần

+ Đăng ký 8 tuần -> 11 tuần được giảm học phí 2 tuần + 100 USD phí đăng ký

+ Đăng ký 12 tuần -> 24 tuần được giảm học phí 3 tuần + 100 USD phí đăng ký

*Note: 

– Không áp dụng chương trình ưu đãi với các khóa học đảm bảo IELTS, TOEIC và TOEFL

2 bình luận

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *