Học bổng trường Anh ngữ PINES

Học bổng mới nhất từ trường Anh ngữ PINES.

Học bổng trường Anh ngữ PINES

Thời gian đăng ký: July 16 ~ December 8, 2018
Thời gian nhập học: September 1 ~ December 8, 2018
The applicable promo will be:
a. $ 80 off/4 weeks : 6 bedroom
b. $ 50 off/4 weeks : 4 Bedroom ( Main Campus)
: triple room (Chapis)

Học bổng trường Anh ngữ PINES
Bình chọn bài viết

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *