Học bổng mới nhất từ trường Anh ngữ PINES.

Học bổng trường Anh ngữ PINES

Thời gian đăng ký: July 16 ~ December 8, 2018
Thời gian nhập học: September 1 ~ December 8, 2018
The applicable promo will be:
a. $ 80 off/4 weeks : 6 bedroom
b. $ 50 off/4 weeks : 4 Bedroom ( Main Campus)
: triple room (Chapis)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *