Học bổng trường Anh ngữ QQ English

Học bổng trường Anh ngữ QQEnglish

Chương trình Học bổng hỗ trợ từ trường Anh ngữ QQ English – Cập nhật thường xuyên

Học bổng trường Anh ngữ QQ English tháng 09 năm 2018

Nội dung học bổng:

Đăng ký: từ 4 tuần TẶNG phí đăng ký

Học 4 tuần: Miễn phí phí đăng ký $100

Học 8 tuần: Miễn phí 1 tuần + miễn phí phí đăng ký

Học 12 tuần: Tặng $200 + phí đăng ký $100 + 1 tuần  học phí

Điều kiện nhận học bổng:

Học bổng áp dụng cho các khóa học Standard ESL, Light ESL, IELTS.

Thời gian nhập học:

1/9/2018 – 30/12/2018

Gia hạn không áp dụng học bổng này.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *